About us

Królestwo Hawilandu - (islan. Stóra Konungsríkið Hawiland) - wirtualne państwo powstałe 19 czerwca 2022 roku, w wyniku buntu ludności hawilandzkiej. Zamieszkuje je około 6 mieszkańców, a aktywnie działa mniej niż pięciu. Wirtualna ludność tego kraju to 42 milionów osób (wrzesień 2022). Powierzchnia tego kraju to 466 054 km2. PKB kraju wynosi 102 412 277 ℳ, co stawia Hawiland na 12 miejscu w krajach uczestniczących w ISM. Językami Urzędowymi są polski, islandzki i hawilandzki. Aktualnym Królem jest Bolesław Lwie Serce.